top of page

Rådgivningsprogram

Pris

Kontakta för pris

Omfattning

3-6 månader

Rådgivningsprogram

Vårt rådgivningsprogram ger strategisk rådgivning inom AI och HR med uppstartsmöten och coaching över 3-6 månader för att säkerställa en framgångsrik integration av AI i er organisation.

Detta rådgivningsprogram är utformat för att ge er en personlig och djupgående förståelse för hur ni kan bäst använda AI inom HR. Det börjar med ett uppstartsmöte där vi går igenom era nuvarande processer, utmaningar och mål. Därefter följer en period av coachning där ni får tillgång till expertråd på timbasis. Detta gör det möjligt för er att utveckla en tydlig och genomförbar AI-strategi anpassad efter er organisations unika behov.


Under dessa coachingsessioner kommer ni att få insikter och rådgivning kring allt från tekniska aspekter av AI till hur man bäst införlivar dessa tekniker i era HR-processer. Vi kommer även att fokusera på att bygga upp en AI-vänlig kultur inom er organisation, vilket är avgörande för långsiktig framgång.


Dessutom inkluderar programmet löpande stöd för att säkerställa att de strategier och planer vi utvecklar tillsammans implementeras effektivt och justeras vid behov. Vårt mål är att erbjuda er den kunskap och det stöd som behövs för att ni ska känna er säkra i er AI-resa.

Gör en förfrågan

Tack för din förfrågan. Vi återkommer inom 1-2 arbetsdagar.

bottom of page