top of page

Integritetspolicy

AI-bild-integritet

AI For HR

Den här webbplatsen, aiforhr.se, drivs av The Elephant Community AB (559160-6982)

1. Inledning

The Elephant Community AB (“vi”, “oss”) värdesätter din integritet och strävar efter att skydda den i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna integritetspolicy förklarar vilken typ av personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, och dina rättigheter i förhållande till dina uppgifter.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer.

  • Användningsdata: Information om hur du använder vår webbplats, inklusive IP-adress, webbläsartyp och version, tidsskillnad, operativsystem och plattform.

 

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla våra tjänster.

  • För att kommunicera med dig.

  • För att marknadsföra våra tjänster. 

  • För att förbättra vår webbplats och våra tjänster.

  • För att uppfylla våra lagliga skyldigheter.

 

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring eller radering.

 

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen.

 

6. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

 

7. Personuppgiftsansvar & kontaktinformation

The Elephant Community AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och i andra kanaler och vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vill kontakta personuppgiftsansvarig är du välkommen att skicka mejl: thomas@aiforhr.se

bottom of page