top of page
Heldag Göteborg2_edited.jpg

Utbildningspaket för ledningsgrupper

AI för beslutsfattare

Välkommen till ett exklusivt utbildningspaket som kombinerar djup kunskap med interaktiva workshops, designat för att inspirera och utrusta ledningsgrupper med de verktyg de behöver för att framgångsrikt integrera AI i sin verksamhet.

Möt utbildarna

Thomas Föreläsning Göteborg brown.jpg

Thomas Eklöf

Utbildare, Facilitator & Grundare AI For HR

 • Grey LinkedIn Icon

Thomas har över 15 års erfarenhet inom HR med roller såsom CHRO och Förändringsledare. Han är medförfattare till boken Innovativ rekrytering och en uppskattad utbildare och facilitator. 2023 startade Thomas AI For HR i syfte att rusta organisationer med kunskap om AI, och hur vi kan integrera tekniken utan att tumma på vår medmänskliget.

Fredrik_Hofflander-1353896_edited.jpg

Fredrik Hofflander

Grundare & CTO Eghed, Ordförande AI Center
 • Grey LinkedIn Icon

Med över 17 år inom området AI som utvecklare, ledare och entreprenör har Fredrik en förmåga att inspirera och motivera andra att förstå och omfamna AI-teknologin. Hans utbildningar är engagerande och pedagogiska, och han har förmågan att förklara komplexa ämnen på ett lättillgängligt sätt. Tidigare utsett till topp 20 AI influencers av AI-bolaget Engagi

Innehåll

Upptäck, utforma och implementera AI-strategier för att driva er verksamhet framåt. 

Tillsammans med Fredrik Hofflander, Grundare och CTO på AI-byrån Eghed och Thomas Eklöf, Grundare av AI For HR tar vi er genom en resa från grundläggande förståelse till praktisk implementering av AI.

DALL·E 2024-03-06 13.25.37 - Create a 16_9 surrealistic illustration with a black backgrou

Inspirationsföreläsning

Vi inleder med en övergripande introduktion och grundkunskaper om AI. Denna föreläsning rekommenderar vi att ni bjuder in fler än ledningsgruppen för att skapa förståelse om AI och öka kunskapen överlag inom organisationen:

 • Få förståelse för varför AI är viktigt för din organisation

 • Centrala begrepp och terminologi inom AI.

 • Fallstudier från företag som har lyckats med AI.

 • Diskussion om datadriven kultur och dess betydelse för ledningsgruppen.

DALL·E 2024-03-06 13.26.29 - Create a 16_9 realistic illustration with a black background

Identifiera AI-projekt

Efter en grundutbildning genomför vi en halvdagsutbildning för att hjälpa er att komma igång med era första AI-projekt:

 • Snabbrepetition från inspirationsföreläsningen

 • Brainstorming och idéutveckling av AI-projektidéer.

 • Prioritering av projekt att initiera baserat på verksamhetsmål.

 • Praktiska steg för att planera och starta AI-projekt.

 • Exempel och fallstudier för att visa på praktisk tillämpning.

DALL·E 2024-03-20 22.19.58 - Create a 16_9 realistic illustration with a black background

Strategi & Förändringsledning

Avslutningsvis genomför vi en halvdagsutbildning för att skapa en långsiktig AI-strategi:

 • Föreläsning om AI-strategi och förändringsledning

 • Analysera affärsmodellen för att säkerställa hållbar och skalbar implementering.

 • Identifiera alla nödvändiga element för att ta AI till nästa nivå.

 • Hantera risker och utmaningar effektivt för att säkerställa en smidig lansering.

 • Utveckla konkreta handling- och utbildningsplaner för att lansera era första AI-projekt

Publik och föreläsare

Hur funkar det?

Ni kan välja att köpa hela eller delar av utbildningspaketet. Målgruppen är ledningsgrupper, styrelsemedlemmar och seniora beslutsfattare, men föreläsningen kan genomföras för delar eller hela verksamheten. Vår rekommendation är att ni köper hela paketet för ett mer förmånligt pris och för att maximera sannolikheten att ni lyckas implementera AI på ett framgångsrikt sätt i just er organisation.

 

Genomför ni hela utbildningspaketet kommer ni att:

 • Få en övergripande förståelse av AI och dess potential

 • Utveckla konkreta AI-projekt som driver verksamheten framåt

 • Skapa en robust AI-strategi och en affärsmodell för hållbar framgång

 

Låt oss tillsammans utveckla nya, spännande idéer som kan omforma er framtid!

Gör en förfrågan i formuläret så återkommer vi inom 1-2 arbetsdagar.

Kontakta oss

Kontakta oss för att boka ett möte eller få mer information om utbildningspaketet för ledningsgrupper. 

Tack för ditt intresse. Vi återkommer inom 1-2 arbetsdagar.

FAQ

 • Var hålls AI-Programmet?
  AI-Program 2.0 arrangeras under tre halvdagar, ibland under 1,5 dag direkt efter varandra och ibland vid olika tillfällen. Alltid ses vi fysiskt på plats, centralt i Göteborg eller Stockholm
 • Vem kan delta?
  AI-Programmet är utformat för HR, av HR. Det passar dig som arbetar med HR- och organisationsfrågor, som till exempel Employer Branding, Rekrytering, Onboarding, Compensations & Benefits, Talent Management, Learning & Development, Företagskultur & Engagemang, Organisationsutveckling, HR-Administration, Arbetsmiljö & Hälsa, Offboarding med mera. Ett av målen med kursen är att komma igång med AI inom din organisation varför programmet passar dig som är anställd eller arbetar som konsult i ett HR-team idag.
 • Vad kostar det?
  13 900 kr/person exklusive moms. Är ni fler från samma bolag finns det möjlighet till paketpris, kontakta Thomas för mer information på thomas@aiforhr.se
 • Var hålls våra träffar?
  Vi kommer att erbjuda både digitala träffar och fysiska event. De fysiska round table anordnas centralt i Stockholm.
 • Vilka HR-frågor kommer behandlas?
  Exempel på områden inom HR som är relevanta för AI: ​ Rekrytering: Använd AI för att hjälpa till med att searcha kandidater, förbättra intervjuprocessen (t.ex. med Asker). Rekrytering har varit tidiga med att experimentera med AI. HR-dokument & policy: Använd AI för att automatisera skapandet och underhållet av personalhandböcker, policydokument och andra interna dokument. Det kan hjälpa till att säkerställa att informationen är aktuell och lättillgänglig för medarbetarna. Onboarding Chatbot: Implementera en chatbot för att förbättra onboarding-processen för nya medarbetare. Boten kan svara på vanliga frågor, guida genom företagsinformation och ge en smidigare start för nya kollegor. Medarbetaradministration: Använd en chatbot för att hantera vanliga personaladministrationssysslor som tidrapportering, semesteransökningar och uppdatering av personuppgifter. Detta kan frigöra tid för HR att fokusera på mer strategiska uppgifter. Intranät: Använd AI för att skapa och underhålla intranätet samt förbättra tillgången till interna dokument. Detta kan öka effektiviteten och samarbetet inom organisationen. Kultur: Använd AI för att stödja skapandet och upprätthållandet av företagskultur. Det kan inkludera aktiviteter som kulturundersökningar, teamaktiviteter och utvärderingar av kulturinitiativ. Prediktiv Analys för Hälsa: Implementera prediktiv analys för att identifiera tidiga tecken på ohälsa bland medarbetarna. Det kan hjälpa till att förebygga utbrändhet och andra hälsoproblem genom att agera i tid. Mångfald och Inkludering: Använd AI för att stödja mångfalds- och inkluderingsinitiativ genom att analysera data för att identifiera områden för förbättring och föreslå åtgärder för att främja mångfald, inkludering och tillhörighet. Förbättrad Exitprocess: Automatisera och förbättra processen för medarbetares avslut, inklusive avslutskontroller, retur av utrustning och avslutande av kontos. Det kan göra avslut mer smidiga och professionella. Detta är bara några exempel. I princip de flesta delar inom HR har potential att förbättras med AI, men det betyder inte att AI alltid är den bästa metoden! Det krävs att du utgår från problemet som ska lösas, och därifrån arbetar metodiskt för att utreda om AI kan förbättra resultatet. Detta och mycket annat kommer vi att belysa i nätverket.
 • Vem kan delta?
  The Elephant Community är utformat för dig som arbetar med HR- och organisationsfrågor, till exempel Employer Branding, Rekrytering, Comp & Ben, Talent Management, Learning & Development, Företagskultur, Organisationsutveckling, HR-Admin, Arbetsmiljö & Hälsa med mera. Vi välkomnar både anställda och konsulter. Syftet med vårt community är att inspirera och skapa förutsättningar för att fler kommer igång med AI. Således bör du ha ett intresse av att integrera AI i din organisation, eller själv vilja utveckla din AI-kompetens.
 • Vad kostar det?
  Priset är ännu inte satt.
 • Kan vi köpa enskilda delar av utbildningspaketet?
  Att köpa hela utbildningspaketet är rekommenderat för att alla i ledningsgruppen ska få samma grundförståelse kring AI och tillsammans kunna utveckla konkreta AI-projekt samt bygga upp en robust AI-strategi för hållbar framgång. Utbildningarna går att köpa styckvis om ni önskar få en inspirationsföreläsning eller enskilda halvdagsutbildningar. Uppdelning av paketet är dyrare än att köpa enskilda moment. Kontakta oss via formuläret för prisuppgift och mer information, alternativt maila till thomas@aiforhr.se
 • Var hålls utbildningarna?
  Vi rekommenderar att halvdagsutbildningarna genomförs live på plats hos er, alternativt så hjälper vi er att hitta lämpliga lokaler. Inspirationsföresläsningen genomförs också bäst live, men denna är enklare att genomföra digitalt. Har ni specifika önskemål är vi lyhörda efter alternativa lösningar. Kontakta oss för mer information via formuläret.
 • Vem är utbildningen till för?
  Målgruppen är ledningsgrupper, styrelser och beslutsfattare som vill arbeta strategiskt och effektivt med AI för att skapa långsiktig framgång.
bottom of page