top of page
Elephant community-wide.png

Round Table

HR-nätverk med AI i fokus

Vår vision är att forma framtidens organisationer genom att erbjuda kunskap, nätverk och resurser som möjliggör för HR att leda AI-utvecklingen inom sina organisationer. 

Under våren 2024 ledde vi en framgångsrik session av rundabordssamtal, faciliterat av Thomas Eklöf. I höst lanserar vi fler tillfällen med olika inriktningar för att skapa välbalanserade diskussioner. 

ROUND TABLES HÖST 2024

Vårt mål är att skapa ett community där vi möts, delar erfarenheter, provpratar om nya idéer och utforskar möjligheterna med AI, tillsammans. Vi möter dagligen människor som kämpar med begränsade resurser, som är kreativa och använder de medel som finns till hands, som vill skapa en positiv förändring i sina organisationer. Det är för er som vi vill bygga upp det här nätverket. 

Efter att lyckat test av rundabordssamtal under våren 2024 har vi valt att utöka våra round tables med olika infallsvinklar utifrån olika intresseområden och kunskapsnivåer. Anmäl gärna ditt intresse inklusive om du önskar specifik inriktning på samtale

Vad är ett round table?
ROUND TABLE
WORKSHOP
DIGITAL ROUND TABLE

Ett rundabordssamtal hos oss är forum där vi diskuterar och debatterar kring möjligheterna och utmaningarna med AI inom HR. Det centrala är att varje person har samma status och varje röst ges samma vikt, vilket hänger väl ihop med våra värderingar kring psykologisk trygghet. 

Innehåll

Vi samlas över 5 veckor under 1 h per vecka. Varje session inleds med en kort presentation kring ämnet för dagen och  efterföljande diskussioner. Varje session leds av Thomas Eklöf som vägleder och utmanar er kring allt som rör AI inom HR. 
 

Förslag på olika ämnesinriktningar kan vara:

 • Grundläggande om AI inom HR

 • Avancerade diskussioner om AI inom HR

 • AI inom rekrytering och employer branding

 • AI inom talent management

Är du intresserad?

Är du intresserad av att delta på framtida round table? Skriv upp dig i formuläret och ange gärna om du föredrar att ses fysiskt i Stockholm eller digitalt samt ange om du önskar en specifik inriktning på samtalen. Uppstår tillräckligt stort intresse kan vi skapa nischade grupper och hålla kvalitativa diskussioner.

Ebba & Thomas - AIFORHR.jpg

Ja, jag är intresserad!

Tack för att du skickar in! Vi återkommer på mail med mer information.

FAQ

 • Var hålls AI-Programmet?
  AI-Program 2.0 arrangeras under tre halvdagar, ibland under 1,5 dag direkt efter varandra och ibland vid olika tillfällen. Alltid ses vi fysiskt på plats, centralt i Göteborg eller Stockholm
 • Vem kan delta?
  AI-Programmet är utformat för HR, av HR. Det passar dig som arbetar med HR- och organisationsfrågor, som till exempel Employer Branding, Rekrytering, Onboarding, Compensations & Benefits, Talent Management, Learning & Development, Företagskultur & Engagemang, Organisationsutveckling, HR-Administration, Arbetsmiljö & Hälsa, Offboarding med mera. Ett av målen med kursen är att komma igång med AI inom din organisation varför programmet passar dig som är anställd eller arbetar som konsult i ett HR-team idag.
 • Vad kostar det?
  12 000 kr/person exklusive moms om du köper hela paketet. Det går även att köpa enskilda halvdagar, dessa kostar 6 000 kr/person exklusive moms. Köper ni hela paketet får ni alltså en extra halvdag helt utan kostnad! Är ni fler från samma bolag finns det möjlighet till paketpris, kontakta Thomas för mer information på thomas@aiforhr.se
 • Var hålls våra träffar?
  Vi kommer att erbjuda både digitala träffar och fysiska event. De fysiska round table anordnas centralt i Stockholm.
 • Vilka HR-frågor kommer behandlas?
  Exempel på områden inom HR som är relevanta för AI: ​ Rekrytering: Använd AI för att hjälpa till med att searcha kandidater, förbättra intervjuprocessen (t.ex. med Asker). Rekrytering har varit tidiga med att experimentera med AI. HR-dokument & policy: Använd AI för att automatisera skapandet och underhållet av personalhandböcker, policydokument och andra interna dokument. Det kan hjälpa till att säkerställa att informationen är aktuell och lättillgänglig för medarbetarna. Onboarding Chatbot: Implementera en chatbot för att förbättra onboarding-processen för nya medarbetare. Boten kan svara på vanliga frågor, guida genom företagsinformation och ge en smidigare start för nya kollegor. Medarbetaradministration: Använd en chatbot för att hantera vanliga personaladministrationssysslor som tidrapportering, semesteransökningar och uppdatering av personuppgifter. Detta kan frigöra tid för HR att fokusera på mer strategiska uppgifter. Intranät: Använd AI för att skapa och underhålla intranätet samt förbättra tillgången till interna dokument. Detta kan öka effektiviteten och samarbetet inom organisationen. Kultur: Använd AI för att stödja skapandet och upprätthållandet av företagskultur. Det kan inkludera aktiviteter som kulturundersökningar, teamaktiviteter och utvärderingar av kulturinitiativ. Prediktiv Analys för Hälsa: Implementera prediktiv analys för att identifiera tidiga tecken på ohälsa bland medarbetarna. Det kan hjälpa till att förebygga utbrändhet och andra hälsoproblem genom att agera i tid. Mångfald och Inkludering: Använd AI för att stödja mångfalds- och inkluderingsinitiativ genom att analysera data för att identifiera områden för förbättring och föreslå åtgärder för att främja mångfald, inkludering och tillhörighet. Förbättrad Exitprocess: Automatisera och förbättra processen för medarbetares avslut, inklusive avslutskontroller, retur av utrustning och avslutande av kontos. Det kan göra avslut mer smidiga och professionella. Detta är bara några exempel. I princip de flesta delar inom HR har potential att förbättras med AI, men det betyder inte att AI alltid är den bästa metoden! Det krävs att du utgår från problemet som ska lösas, och därifrån arbetar metodiskt för att utreda om AI kan förbättra resultatet. Detta och mycket annat kommer vi att belysa i nätverket.
 • Vem kan delta?
  The Elephant Community är utformat för dig som arbetar med HR- och organisationsfrågor, till exempel Employer Branding, Rekrytering, Comp & Ben, Talent Management, Learning & Development, Företagskultur, Organisationsutveckling, HR-Admin, Arbetsmiljö & Hälsa med mera. Vi välkomnar både anställda och konsulter. Syftet med vårt community är att inspirera och skapa förutsättningar för att fler kommer igång med AI. Således bör du ha ett intresse av att integrera AI i din organisation, eller själv vilja utveckla din AI-kompetens.
 • Vad kostar det?
  Priset är ännu inte satt.
 • Kan vi köpa enskilda delar av utbildningspaketet?
  Att köpa hela utbildningspaketet är rekommenderat för att alla i ledningsgruppen ska få samma grundförståelse kring AI och tillsammans kunna utveckla konkreta AI-projekt samt bygga upp en robust AI-strategi för hållbar framgång. Utbildningarna går att köpa styckvis om ni önskar få en inspirationsföreläsning eller enskilda halvdagsutbildningar. Uppdelning av paketet är dyrare än att köpa enskilda moment. Kontakta oss via formuläret för prisuppgift och mer information, alternativt maila till thomas@aiforhr.se
 • Var hålls utbildningarna?
  Vi rekommenderar att halvdagsutbildningarna genomförs live på plats hos er, alternativt så hjälper vi er att hitta lämpliga lokaler. Inspirationsföresläsningen genomförs också bäst live, men denna är enklare att genomföra digitalt. Har ni specifika önskemål är vi lyhörda efter alternativa lösningar. Kontakta oss för mer information via formuläret.
 • Vem är utbildningen till för?
  Målgruppen är ledningsgrupper, styrelser och beslutsfattare som vill arbeta strategiskt och effektivt med AI för att skapa långsiktig framgång.
bottom of page