top of page

AI-utbildning för HR, av HR

En intensivkurs inom AI

Är du nyfiken på hur man kan utnyttja potentialen med AI inom HR, men är osäker på hur du kommer igång? Då har du kommit rätt! Denna utbildning är för HR som vill komma igång med AI. 
 

Ny utbildning lanserad för hösten 2024 i Stockholm!

- Nya kursdatum -

Utbilda dig inom AI under tre tisdagar i Stockholm i höst:
 • 22 oktober 13.00 - 17.00
 • 12 november 13.00 - 17.00
 • 3 december 13.00 - 17.00

Möt utbildarna

Thomas Eklöf - Grundare AI For HR

Thomas Eklöf

Facilitator & HR-expert

 • Grey LinkedIn Icon

Thomas har över 15 års erfarenhet inom HR, från startups till globala företag. Han är medförfattare till boken Innovativ rekrytering och är en erfaren utbildare, föreläsare och facilitator. 2023 startade Thomas AI For HR i syfte att rusta HR med kunskap om AI, och hur vi kan integrera tekniken, utan att tumma på vår medmänskliget.

Pontus-Warnestal

Pontus Wärnestål

Forskare & designer
 • Grey LinkedIn Icon

Pontus är en prisbelönt tjänstedesigner, vice rektor och biträdande professor vid Högskolan i Halmstad och författare till boken “Design av AI-drivna tjänster”. Pontus kommer att leda en av våra halvdagar för att vägleda er hur ni skapar AI-projekt utifrån ett människocentrerat perspektiv. 

Sagt om AI-Programmet

Eleni Rudman, Learning & Leadership, ICA Gruppen

Jag fick med mig ett strategiskt tänk kring AI för HR som skapat stort värde för mig i mitt arbete. De intressanta och inspirerande föreläsarna som utöver att vara grymma på sitt ämne också bidrog till övningarna som tog oss framåt i lärprocessen.

AI-utbildning för HR, av HR

Efter vår första kurs har vi nu anpassat innehållet till en mer interaktiv utbildning som kommer att ge dig omfattande förståelse för AI inom HR. Under tre halvdagar kombinerar vi inspirerande föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner, ledda av en HR-expert och en AI-expert.  Du kommer att få en djupgående insikt i AI och dess praktiska tillämpningar inom HR, såväl som kunskapen du behöver för att leda en AI transformation inom din organisation.

Denna utbildning passar alla kompetensnivåer inom HR, från HR-Chef till HR Business Partner eller HR-Specialist. Den passar både dig som är ensam på HR, och dig som är en del av ett större HR-team. Vi lovar, att efter detta program, kommer du inte bara känna dig tryggare, utan du kommer även veta hur och vart du ska fortsätta på din AI-resa. 

Välkommen till AI-utbildning för HR, en kurs för HR av HR.

Vad kan du förvänta dig? 

 

Detta är en upplevelsebaserad utbildning där vi varvar kunskapsintensiva föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner. Du kommer att dra nytta av insikter och erfarenheter från seniora HR-profiler och samtidigt få djupgående förståelse kring AI från en prisbelönt designer och forskare inom informationsteknologi och människa-maskininteraktion. Denna mångsidiga blandning av expertis kommer att ge dig en bred och djup förståelse för AI och dess tillämpning inom HR.

Under tre halvdagar kommer du att lära dig: 

Dag 1: Tisdag 22 oktober 13.00 - 17.00
 • Kort introduktion om AI: Övergripande beskrivning om vad AI är, vanliga begrepp och hur tekniken fungerar. 

 • Generativ AI: Lär er arbetssätt för att nyttja kraften i stora språkmodeller såsom ChatGPT.

 • AI-verktyg inom HR: Övergripande genomgång av aktuella AI-verktyg som finns idag inom HRs livscykel. 

 • Upphandling av AI-system: Lär er vad som är viktigt att tänka på vid uppköp av AI-verktyg.

Dag 2: Tisdag 12 november 13.00 - 17.00 

 • AI-strategi & roadmap: För att AI ska skapa värde måste det finnas en långsiktig strategi.

 • AI som designmaterial & människocentrerad tjänstedesign: Varför är ett människocentrerat angreppssätt viktigt för att skapa värde genom AI-drivna tjänster? Hur bidrar HR till affären? 

 • Etik, datahantering & informationssäkerhet: Grundläggande om hur vi kan motverka olika typer av bias och varför HR måste ha viss förståelse kring datahantering och informationssäkerhet.

Dag 3: Tisdag 3 december

 • AI-transformation & förändringsledning: Vad krävs för att leda en förändring med AI? Hur kan vi hantera potentiella motstånd och oro kring AI-införandet? 

 • Utbildningsplan: Vad krävs för utbildningsinsatser för att stärka våra medarbetare att hantera AI på bästa vis? Hur kan vi skapa en kultur av kontinuerlig inlärning och anpassning till nya AI-tekniker?

 • Framtidsspaning: Utvecklingen går otroligt snabbt. Vad behöver vi göra för att hänga med? Hur kommer HR att förändras?
   

AI-Program for HR

Ja, jag vill boka plats!

FAQ

 • Var hålls AI-Programmet?
  AI-Program 2.0 arrangeras under tre halvdagar, ibland under 1,5 dag direkt efter varandra och ibland vid olika tillfällen. Alltid ses vi fysiskt på plats, centralt i Göteborg eller Stockholm
 • Vem kan delta?
  AI-Programmet är utformat för HR, av HR. Det passar dig som arbetar med HR- och organisationsfrågor, som till exempel Employer Branding, Rekrytering, Onboarding, Compensations & Benefits, Talent Management, Learning & Development, Företagskultur & Engagemang, Organisationsutveckling, HR-Administration, Arbetsmiljö & Hälsa, Offboarding med mera. Ett av målen med kursen är att komma igång med AI inom din organisation varför programmet passar dig som är anställd eller arbetar som konsult i ett HR-team idag.
 • Vad kostar det?
  12 000 kr/person exklusive moms om du köper hela paketet. Det går även att köpa enskilda halvdagar, dessa kostar 6 000 kr/person exklusive moms. Köper ni hela paketet får ni alltså en extra halvdag helt utan kostnad! Är ni fler från samma bolag finns det möjlighet till paketpris, kontakta Thomas för mer information på thomas@aiforhr.se
 • Var hålls våra träffar?
  Vi kommer att erbjuda både digitala träffar och fysiska event. De fysiska round table anordnas centralt i Stockholm.
 • Vilka HR-frågor kommer behandlas?
  Exempel på områden inom HR som är relevanta för AI: ​ Rekrytering: Använd AI för att hjälpa till med att searcha kandidater, förbättra intervjuprocessen (t.ex. med Asker). Rekrytering har varit tidiga med att experimentera med AI. HR-dokument & policy: Använd AI för att automatisera skapandet och underhållet av personalhandböcker, policydokument och andra interna dokument. Det kan hjälpa till att säkerställa att informationen är aktuell och lättillgänglig för medarbetarna. Onboarding Chatbot: Implementera en chatbot för att förbättra onboarding-processen för nya medarbetare. Boten kan svara på vanliga frågor, guida genom företagsinformation och ge en smidigare start för nya kollegor. Medarbetaradministration: Använd en chatbot för att hantera vanliga personaladministrationssysslor som tidrapportering, semesteransökningar och uppdatering av personuppgifter. Detta kan frigöra tid för HR att fokusera på mer strategiska uppgifter. Intranät: Använd AI för att skapa och underhålla intranätet samt förbättra tillgången till interna dokument. Detta kan öka effektiviteten och samarbetet inom organisationen. Kultur: Använd AI för att stödja skapandet och upprätthållandet av företagskultur. Det kan inkludera aktiviteter som kulturundersökningar, teamaktiviteter och utvärderingar av kulturinitiativ. Prediktiv Analys för Hälsa: Implementera prediktiv analys för att identifiera tidiga tecken på ohälsa bland medarbetarna. Det kan hjälpa till att förebygga utbrändhet och andra hälsoproblem genom att agera i tid. Mångfald och Inkludering: Använd AI för att stödja mångfalds- och inkluderingsinitiativ genom att analysera data för att identifiera områden för förbättring och föreslå åtgärder för att främja mångfald, inkludering och tillhörighet. Förbättrad Exitprocess: Automatisera och förbättra processen för medarbetares avslut, inklusive avslutskontroller, retur av utrustning och avslutande av kontos. Det kan göra avslut mer smidiga och professionella. Detta är bara några exempel. I princip de flesta delar inom HR har potential att förbättras med AI, men det betyder inte att AI alltid är den bästa metoden! Det krävs att du utgår från problemet som ska lösas, och därifrån arbetar metodiskt för att utreda om AI kan förbättra resultatet. Detta och mycket annat kommer vi att belysa i nätverket.
 • Vem kan delta?
  The Elephant Community är utformat för dig som arbetar med HR- och organisationsfrågor, till exempel Employer Branding, Rekrytering, Comp & Ben, Talent Management, Learning & Development, Företagskultur, Organisationsutveckling, HR-Admin, Arbetsmiljö & Hälsa med mera. Vi välkomnar både anställda och konsulter. Syftet med vårt community är att inspirera och skapa förutsättningar för att fler kommer igång med AI. Således bör du ha ett intresse av att integrera AI i din organisation, eller själv vilja utveckla din AI-kompetens.
 • Vad kostar det?
  Priset är ännu inte satt.
 • Kan vi köpa enskilda delar av utbildningspaketet?
  Att köpa hela utbildningspaketet är rekommenderat för att alla i ledningsgruppen ska få samma grundförståelse kring AI och tillsammans kunna utveckla konkreta AI-projekt samt bygga upp en robust AI-strategi för hållbar framgång. Utbildningarna går att köpa styckvis om ni önskar få en inspirationsföreläsning eller enskilda halvdagsutbildningar. Uppdelning av paketet är dyrare än att köpa enskilda moment. Kontakta oss via formuläret för prisuppgift och mer information, alternativt maila till thomas@aiforhr.se
 • Var hålls utbildningarna?
  Vi rekommenderar att halvdagsutbildningarna genomförs live på plats hos er, alternativt så hjälper vi er att hitta lämpliga lokaler. Inspirationsföresläsningen genomförs också bäst live, men denna är enklare att genomföra digitalt. Har ni specifika önskemål är vi lyhörda efter alternativa lösningar. Kontakta oss för mer information via formuläret.
 • Vem är utbildningen till för?
  Målgruppen är ledningsgrupper, styrelser och beslutsfattare som vill arbeta strategiskt och effektivt med AI för att skapa långsiktig framgång.
bottom of page