top of page
Elephant community-wide.png

The Elephant Community

HR-nätverk med AI i fokus

Vår vision är att forma framtidens organisationer genom att erbjuda kunskap, nätverk och resurser som möjliggör för HR att leda AI-utvecklingen inom sina organisationer. 

Våren 2024 börjar vi provtrycka vårt community genom rundabordssamtal där Thomas Eklöf leder träffarna utifrån givna teman, och sedan diskuterar vi våra egna erfarenheter.

ROUND TABLES VÅR 2024

Vårt mål är att skapa ett community där vi möts, delar erfarenheter, provpratar om nya idéer och utforskar möjligheterna med AI, tillsammans. Vi möter dagligen människor som kämpar med begränsade resurser, som är kreativa och använder de medel som finns till hands, som vill skapa en positiv förändring i sina organisationer. Det är för er som vi vill bygga upp det här nätverket. 

Men.. Arbetet med att bygga upp ett nätverk tar tid. Som ett steg på denna resa kommer vi under våren 2024 att provtrycka konceptet och lansera ett första betatest under maj. Vi kommer att erbjuda rundabordssamtal, round tables, där vi tar emot bokningar just nu. Vi planerar att köra två olika sessioner, dels fysiskt på plats i Stockholm, dels digitalt via Google Meets.

Vad är ett round table?
ROUND TABLE
WORKSHOP
DIGITAL ROUND TABLE

Ett rundabordssamtal hos oss är forum där vi diskuterar och debatterar kring möjligheterna och utmaningarna med AI inom HR. Det centrala är att varje person har samma status och varje röst ges samma vikt, vilket hänger väl ihop med våra värderingar kring psykologisk trygghet. 

Innehåll, tillfällen & pris

Vi samlas över 5 veckor under 1 h per vecka. Varje session inleds med en kort presentation kring ämnet för dagen och  efterföljande diskussioner. Varje session leds av Thomas Eklöf som vägleder och utmanar er kring allt som rör AI inom HR. 
 

På agendan har vi:

 • Intro till AI - vi sätter en gemensam språkförståelse och diskuterar riskerna

 • Generativ AI - hur använder vi ChatGPT eller andra generativa verktyg i vår vardag? 

 • AI-verktyg inom HR - vad finns det för verktyg specifikt inom HR? 

 • Strategisk AI - hur sätter man en strategi för AI? Hur gör vi idag? 

 • AI Transformation - hur kan HR leda förändringen? Hur ser framtiden ut?

1 / Fysiskt på The Park Södra, Stockholm

Vi träffas på The Park Södra varje måndag mellan 11.00 - 12.00 mellan 29 april - 27 maj. The Park Södra ligger på Magnus ladulåsgatan 1 på Södermalm. Där finns även möjlighet till gemensamma lunch efter varje session för de som önskar.

 • 29 april

 • 6 maj

 • 13 maj

 • 20 maj

 • 27 maj

Priset för fysiska träffar är 2500 SEK ex moms för samtliga tillfällen.

2 / Digitalt via Google Meets

Detta är ett digitalt samtalsrum där vi träffas regelbundet på fredagar mellan 09.00 - 10.00 via Google Meets, med undantag från Kristi himmelsfärd. 

 • 26 april

 • 3 maj

 • 17 maj

 • 24 maj

 • 31 maj

 

Priset för digitala träffar är 2000 SEK ex moms för samtliga tillfällen.

Vem passar det för?

Vårt community är för dig som arbetar inom HR och är nyfiken på hur AI kan förbättra ditt arbete. Vi kommer att diskutera hur AI påverkar både din personliga roll, din HR-funktion och hur tekniken kan komma att påverka hela organisationen. Kanske är du HR-Chef, HR Business Partner, HR-Specialist eller HR-konsult? Under testperioden har vi valt att inte begränsa målgruppen, utan alla är välkomna. Men vi rekommenderar att du är nyfiken på ämnet och troligen redan testat olika AI-verktyg.  Våra rundabordssamtal är relevant oavsett om du är ensam på HR, eller om du är en del av ett större team. ​
 

Kan inte delta nu? 

Har du inte möjlighet att delta nu, men är nyfiken på att vara en del av vårt nätverk? Signa upp dig nedan för att få mer info om kommande koncept och nätverksträffar. Signar du upp här får du även chansen till extra bra erbjudanden!

Tack för ditt intresse. Vi återkommer med information så snart vi bestämt datum för nästa tillfälle.

Vad är The Elephant Community?

The Elephant Community är ett HR-nätverk som fokuserar på artificiell intelligens. Målet är att skapa ett unikt community, där vi regelbundet bjuder in externa talare som berättar om sina AI-projekt. Vi planerar att blanda regelbundna träffar, antingen fysiskt eller digitalt med mer kvalitativa event där vi träffas över hel- eller halvdagar på en fysisk plats. 

Elefanten symboliserar våra värderingar

Elefanten har enastående förmåga att minnas och lära sig, känner stor empati och bygga nära sociala band samt är väldigt lekfull. Dessa egenskaper är kärnan i vår gemenskap och speglar de värden vi strävar efter att främja.
 
I vårt community är psykologisk trygghet en hjärtefråga för oss. Vi tror på samhörighet, på att försöka förstå och stödja varandra i våra yrkesliv. Att visa sig sårbar och lyssna aktivt på varandra. Vi uppmanar våra medlemmar att öppet dela sina framgångar och motgångar.

Lekfullheten och kreativiteten är vår kraftkälla. Som elefanter som utforskar världen med nyfikenhet, uppmuntrar vi våra medlemmar att vara innovativa, våga pröva nya idéer och nya arbetssätt.

Tillsammans kommer vi att utforska vad AI kan möjliggöra för oss inom HR. 

FAQ

 • Var hålls AI-Programmet?
  AI-Program 2.0 arrangeras under tre halvdagar, ibland under 1,5 dag direkt efter varandra och ibland vid olika tillfällen. Alltid ses vi fysiskt på plats, centralt i Göteborg eller Stockholm
 • Vem kan delta?
  AI-Programmet är utformat för HR, av HR. Det passar dig som arbetar med HR- och organisationsfrågor, som till exempel Employer Branding, Rekrytering, Onboarding, Compensations & Benefits, Talent Management, Learning & Development, Företagskultur & Engagemang, Organisationsutveckling, HR-Administration, Arbetsmiljö & Hälsa, Offboarding med mera. Ett av målen med kursen är att komma igång med AI inom din organisation varför programmet passar dig som är anställd eller arbetar som konsult i ett HR-team idag.
 • Vad kostar det?
  13 900 kr/person exklusive moms. Är ni fler från samma bolag finns det möjlighet till paketpris, kontakta Thomas för mer information på thomas@aiforhr.se
 • Var hålls våra träffar?
  Vi kommer att erbjuda både digitala träffar och fysiska event. De fysiska eventen planerar att hållas i Stockholm under 2024, men beroende på intresse finns möjlighet att expandera och hålla ytterligare träffar i andra orter. Vill du att vi expanderar, hör gärna av dig så tittar vi på möjligheten.
 • Vilka HR-frågor kommer behandlas?
  Exempel på områden inom HR som är relevanta för AI: ​ Rekrytering: Använd AI för att hjälpa till med att searcha kandidater, förbättra intervjuprocessen (t.ex. med Asker). Rekrytering har varit tidiga med att experimentera med AI. HR-dokument & policy: Använd AI för att automatisera skapandet och underhållet av personalhandböcker, policydokument och andra interna dokument. Det kan hjälpa till att säkerställa att informationen är aktuell och lättillgänglig för medarbetarna. Onboarding Chatbot: Implementera en chatbot för att förbättra onboarding-processen för nya medarbetare. Boten kan svara på vanliga frågor, guida genom företagsinformation och ge en smidigare start för nya kollegor. Medarbetaradministration: Använd en chatbot för att hantera vanliga personaladministrationssysslor som tidrapportering, semesteransökningar och uppdatering av personuppgifter. Detta kan frigöra tid för HR att fokusera på mer strategiska uppgifter. Intranät: Använd AI för att skapa och underhålla intranätet samt förbättra tillgången till interna dokument. Detta kan öka effektiviteten och samarbetet inom organisationen. Kultur: Använd AI för att stödja skapandet och upprätthållandet av företagskultur. Det kan inkludera aktiviteter som kulturundersökningar, teamaktiviteter och utvärderingar av kulturinitiativ. Prediktiv Analys för Hälsa: Implementera prediktiv analys för att identifiera tidiga tecken på ohälsa bland medarbetarna. Det kan hjälpa till att förebygga utbrändhet och andra hälsoproblem genom att agera i tid. Mångfald och Inkludering: Använd AI för att stödja mångfalds- och inkluderingsinitiativ genom att analysera data för att identifiera områden för förbättring och föreslå åtgärder för att främja mångfald, inkludering och tillhörighet. Förbättrad Exitprocess: Automatisera och förbättra processen för medarbetares avslut, inklusive avslutskontroller, retur av utrustning och avslutande av kontos. Det kan göra avslut mer smidiga och professionella. Detta är bara några exempel. I princip de flesta delar inom HR har potential att förbättras med AI, men det betyder inte att AI alltid är den bästa metoden! Det krävs att du utgår från problemet som ska lösas, och därifrån arbetar metodiskt för att utreda om AI kan förbättra resultatet. Detta och mycket annat kommer vi att belysa i nätverket.
 • Vem kan delta?
  The Elephant Community är utformat för dig som arbetar med HR- och organisationsfrågor, till exempel Employer Branding, Rekrytering, Comp & Ben, Talent Management, Learning & Development, Företagskultur, Organisationsutveckling, HR-Admin, Arbetsmiljö & Hälsa med mera. Vi välkomnar både anställda och konsulter. Syftet med vårt community är att inspirera och skapa förutsättningar för att fler kommer igång med AI. Således bör du ha ett intresse av att integrera AI i din organisation, eller själv vilja utveckla din AI-kompetens.
 • Vad kostar det?
  Priset är ännu inte satt. Under betatestet erbjuder vi rundabordet-samtal till förmånliga priser. Framöver är planen att erbjudande vårt community till en månadskostnad. Vi vill attrahera de mest intressanta talarna och erbjuda något mer än ett vanligt nätverk, således kommer vi behöva ta ett rimligt pris - men det kommer alltid kosta mindre än det värde du får.
Ebba & Thomas - AIFORHR.jpg

Ja, jag vill boka plats!

bottom of page