top of page

AI-Program för HR 2.0

Din AI-resa börjar här

Är du nyfiken på hur man kan utnyttja potentialen med AI inom HR, men är osäker på hur du kommer igång? Tror du på en framtid där AI förstärker, snarare än ersätter, mänskliga förmågor? Då har du kommit rätt! 
 

Detta program är för dig som är redo att komma igång med AI inom HR. För dig som vill sätta dig i förarsätet och vara med och leda förändringen som kommer att påverka hela organisationen. 

Möt utbildarna

Thomas Eklöf - Grundare AI For HR

Thomas Eklöf

Facilitator & HR-expert

 • Grey LinkedIn Icon

Thomas har över 15 års erfarenhet inom HR, från startups till globala företag. Han är medförfattare till boken Innovativ rekrytering och är en erfaren utbildare, föreläsare och facilitator. 2023 startade Thomas AI For HR i syfte att rusta HR med kunskap om AI, och hur vi kan integrera tekniken, utan att tumma på vår medmänskliget.

Pontus-Warnestal

Pontus Wärnestål

Forskare & designer
 • Grey LinkedIn Icon

Pontus är Innovationschef på eghed, prisbelönt tjänstedesigner, biträdande professor vid Högskolan i Halmstad och författare till boken “Design av AI-drivna tjänster”. Pontus kommer att leda en av våra workshops för att vägleda dig igenom de hinder och utmaningar som du kan tänkas stå inför.

AI-Program för HR 2.0

Vi har lärt oss massor från vårt första AI-Program, och nu anpassat innehållet till en interaktiv utbildning som kommer att ge dig omfattande förståelse för AI inom HR. Under 1,5 dag, eller tre halvdagar, kombinerar vi inspirerande föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner, ledda av erfarna HR-profiler och en prisbelönt forskare inom IT och människa-maskininteraktion. Du kommer att få en djupgående insikt i AI och dess praktiska tillämpningar inom HR, såväl som kunskapen du behöver för att leda en AI transformation inom din organisation.

Denna utbildning passar alla kompetensnivåer inom HR, från HR-Chef till HR Business Partner eller HR-Specialist. Den passar både dig som är ensam på HR, och dig som är en del av ett större HR-team. Vi lovar, att efter detta program, kommer du inte bara känna dig tryggare, utan du kommer även veta hur och vart du ska fortsätta på din AI-resa. 

Välkommen till AI-Program för HR 2.0!

Vad kan du förvänta dig? 

 

Detta är en upplevelsebaserad utbildning där vi varvar kunskapsintensiva föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner. Du kommer att dra nytta av insikter och erfarenheter från seniora HR-profiler och samtidigt få djupgående förståelse kring AI från en prisbelönt Designer och Forskare inom informationsteknologi och människa-maskininteraktion. Denna mångsidiga blandning av expertis kommer att ge dig en bred och djup förståelse för AI och dess tillämpning inom HR.

Under tre halvdagar kommer du att lära dig: 

 • Kort introduktion om AI: Övergripande beskrivning om vad AI är, vanliga begrepp och hur tekniken fungerar. 

 • AI som designmaterial & människocentrerad tjänstedesign: Varför är ett människocentrerat angreppssätt viktigt för att skapa värde genom AI-drivna tjänster? Hur bidrar HR till affären? 

 • Etik, datahantering & informationssäkerhet: Grundläggande om hur vi kan motverka olika typer av bias och varför HR måste ha viss förståelse kring datahantering och informationssäkerhet.

 • AI-strategi & roadmap: För att AI ska skapa värde måste det finnas en långsiktig strategi.

 • AI-transformation & förändringsledning: Vad krävs för att leda en förändring med AI? Hur kan vi hantera potentiella motstånd och oro kring AI-införandet? 

 • Utbildningsplan: Vad krävs för utbildningsinsatser för att stärka våra medarbetare att hantera AI på bästa vis? Hur kan vi skapa en kultur av kontinuerlig inlärning och anpassning till nya AI-tekniker?

 • AI-verktyg inom HR: Övergripande genomgång av aktuella AI-verktyg som finns idag inom HRs livscykel. Hur kan de förbättra ert arbete inom HR?

 

Vi lovar, att efter detta program, kommer du inte bara känna dig tryggare, utan du kommer även veta hur och vart du ska påbörja er AI-resa. 

AI-Program for HR

Ja, jag vill boka plats!

FAQ

 • Var hålls AI-Programmet?
  AI-Program 2.0 arrangeras under tre halvdagar, ibland under 1,5 dag direkt efter varandra och ibland vid olika tillfällen. Alltid ses vi fysiskt på plats, centralt i Göteborg eller Stockholm
 • Vem kan delta?
  AI-Programmet är utformat för HR, av HR. Det passar dig som arbetar med HR- och organisationsfrågor, som till exempel Employer Branding, Rekrytering, Onboarding, Compensations & Benefits, Talent Management, Learning & Development, Företagskultur & Engagemang, Organisationsutveckling, HR-Administration, Arbetsmiljö & Hälsa, Offboarding med mera. Ett av målen med kursen är att komma igång med AI inom din organisation varför programmet passar dig som är anställd eller arbetar som konsult i ett HR-team idag.
 • Vad kostar det?
  13 900 kr/person exklusive moms. Är ni fler från samma bolag finns det möjlighet till paketpris, kontakta Thomas för mer information på thomas@aiforhr.se
 • Var hålls våra träffar?
  Vi kommer att erbjuda både digitala träffar och fysiska event. De fysiska eventen planerar att hållas i Stockholm under 2024, men beroende på intresse finns möjlighet att expandera och hålla ytterligare träffar i andra orter. Vill du att vi expanderar, hör gärna av dig så tittar vi på möjligheten.
 • Vilka HR-frågor kommer behandlas?
  Exempel på områden inom HR som är relevanta för AI: ​ Rekrytering: Använd AI för att hjälpa till med att searcha kandidater, förbättra intervjuprocessen (t.ex. med Asker). Rekrytering har varit tidiga med att experimentera med AI. HR-dokument & policy: Använd AI för att automatisera skapandet och underhållet av personalhandböcker, policydokument och andra interna dokument. Det kan hjälpa till att säkerställa att informationen är aktuell och lättillgänglig för medarbetarna. Onboarding Chatbot: Implementera en chatbot för att förbättra onboarding-processen för nya medarbetare. Boten kan svara på vanliga frågor, guida genom företagsinformation och ge en smidigare start för nya kollegor. Medarbetaradministration: Använd en chatbot för att hantera vanliga personaladministrationssysslor som tidrapportering, semesteransökningar och uppdatering av personuppgifter. Detta kan frigöra tid för HR att fokusera på mer strategiska uppgifter. Intranät: Använd AI för att skapa och underhålla intranätet samt förbättra tillgången till interna dokument. Detta kan öka effektiviteten och samarbetet inom organisationen. Kultur: Använd AI för att stödja skapandet och upprätthållandet av företagskultur. Det kan inkludera aktiviteter som kulturundersökningar, teamaktiviteter och utvärderingar av kulturinitiativ. Prediktiv Analys för Hälsa: Implementera prediktiv analys för att identifiera tidiga tecken på ohälsa bland medarbetarna. Det kan hjälpa till att förebygga utbrändhet och andra hälsoproblem genom att agera i tid. Mångfald och Inkludering: Använd AI för att stödja mångfalds- och inkluderingsinitiativ genom att analysera data för att identifiera områden för förbättring och föreslå åtgärder för att främja mångfald, inkludering och tillhörighet. Förbättrad Exitprocess: Automatisera och förbättra processen för medarbetares avslut, inklusive avslutskontroller, retur av utrustning och avslutande av kontos. Det kan göra avslut mer smidiga och professionella. Detta är bara några exempel. I princip de flesta delar inom HR har potential att förbättras med AI, men det betyder inte att AI alltid är den bästa metoden! Det krävs att du utgår från problemet som ska lösas, och därifrån arbetar metodiskt för att utreda om AI kan förbättra resultatet. Detta och mycket annat kommer vi att belysa i nätverket.
 • Vem kan delta?
  The Elephant Community är utformat för dig som arbetar med HR- och organisationsfrågor, till exempel Employer Branding, Rekrytering, Comp & Ben, Talent Management, Learning & Development, Företagskultur, Organisationsutveckling, HR-Admin, Arbetsmiljö & Hälsa med mera. Vi välkomnar både anställda och konsulter. Syftet med vårt community är att inspirera och skapa förutsättningar för att fler kommer igång med AI. Således bör du ha ett intresse av att integrera AI i din organisation, eller själv vilja utveckla din AI-kompetens.
 • Vad kostar det?
  Priset är ännu inte satt. Under betatestet erbjuder vi rundabordet-samtal till förmånliga priser. Framöver är planen att erbjudande vårt community till en månadskostnad. Vi vill attrahera de mest intressanta talarna och erbjuda något mer än ett vanligt nätverk, således kommer vi behöva ta ett rimligt pris - men det kommer alltid kosta mindre än det värde du får.
bottom of page